"The Baptise Of Krzysztof Kaliszewski" 2017

€ 0,00

Oil on paper

2017 

signed